Skapa databas

Observera att alla konton har per default en databas så om ni bara har behov av en så behöver ni inte skapa någon ny. Läs mer här: http://www.nettools.se/knowledge-base/database-information/ Logga in i Kontrollpanelen. Gå till Edit Databases. Klicka på Create a new database. Välj ett lämpligt namn. T.ex. wiki om det är för en wiki eller wordpress Läs mer om Skapa databas[…]

Server/host, databasnamn, användarnamn och lösenord

I varje konto ingår minst en databas av typen MySQL. Server/host Server som databasen ligger på är localhost. Databasnamn Databasen har samma namn som domännamnet men punkten är ersatt med ett understreck ”_”, ex. om domännamnet är nettools.se så är databasnamnet nettools_se. Användarnamn och lösenord Användarnamn och lösenord är samma som för kontrollpanelen. Obs! Användarnamn Läs mer om Server/host, databasnamn, användarnamn och lösenord[…]