Lägg upp nytt mailkonto (användarkonto) eller vidarebefordra email

Logga in i Kontrollpanelen Gå till Virtualmin->Edit Users Klicka på Add a user to this server Skriv ett användarnamn Skriv användarens riktiga namn (valfritt) Skriv ett lösenord Ändra valet vid Password recovery address till Offsite address och fyll i en mailadress. Klicka på Create Om användaren vill att alla mail ska skickas vidare till en annan mailadress, så fyller du i det vid Mail forwarding Läs mer om Lägg upp nytt mailkonto (användarkonto) eller vidarebefordra email[…]

Radera mailkonto

Logga in i Kontrollpanelen. Gå till Edit Users. Klicka på den användare som ska tas bort. Klicka på Delete. Klicka på Delete now om det är korrekt användare som tas bort.

Skapa mailalias

Alias används när du vill ta emot mail för en specifik adress utan att ha en användare för den och skicka dem vidare till ett riktigt konto. T.ex. webmaster som skickas vidare till den personen som är webmaster. Logga in i Kontrollpanelen Gå till Edit Mail aliases Klicka på Add an alias to this domain Välj Yes, forward to Läs mer om Skapa mailalias[…]

Radera mailalias

Logga in i Kontrollpanelen Gå till Edit Mail aliases Klicka på det alias som ska tas bort Klicka på Delete Aliaset tas bort direkt. Ingen verifiering.

Skapa ”fånga alla”-alias

Ett ”fånga alla”-alias eller ”Catch all” används när du vill ta emot mail för alla adresser för din domän utan att ha en användare eller alias för dem och skicka dem vidare till ett riktigt konto. Detta påverkar inte de användare eller alias som läggs upp utan mail levereras som vanligt till dem. Notera: Om Läs mer om Skapa ”fånga alla”-alias[…]

Ställ in Fetchmail för att hämta mail från externa mailkonton

Steg-för-steg-instruktioner för hur man ställer in Fetchmail för att hämta mail från annan mailserver. Notera att enklast och absolut bäst är om mailkontot ni vill hämta mail från har en tjänst som ni kan använda som vidarebefordrar alla mail till ert mailkonto här. Det minskar också belastningen på servern vilket gör att allting går snabbare. Läs mer om Ställ in Fetchmail för att hämta mail från externa mailkonton[…]

Radera spam

För att radera mail som är markerade som spam innan de anländer till er mailbox gör följande: Logga in till Usermin (http://mail.domannamn…) Gå till Mail->Filter and Forward Mail Klicka på Add new email filter Under Condition for filter klicka i Email classified as spam Under Action if condition is matched klicka i Throw away

Vidarebefordring av mail från en emailadress till en annan

Instruktion för att vidarebefordra mail från en emailadress (på ditt konto) till en annan (vilken som helst i världen). Logga in i Usermin (webbmailen) Välj menyn Mail->Filter and Forward Mail Klicka på Quick forwarding setup Ändra Email forwarding enabled? till Yes Fyll i emailadressen som mailen ska vidarebefordras till Tryck Save Testa slutligen att vidarebefordringen fungerar genom att skicka ett mail till mailadressen och se Läs mer om Vidarebefordring av mail från en emailadress till en annan[…]

Vidarebefordra info- och varningsmail för webbkontot

Under vissa omständigheter så kan systemet skicka ut info- eller varningsmail. Bland annat skickas det ut mail då utrymmet på webbkontot börjar ta slut. För ert webbkontot finns ett administrativt mailkonto som är domän@domän, t.ex. nettools.se@nettools.se För att logga in på det mailkontot så använder ni endast domännamnet som användarnamn, t.ex. nettools.se För att ni Läs mer om Vidarebefordra info- och varningsmail för webbkontot[…]