Rättighet på filer och kataloger

På grund av den säkerhetslösning som används på servern måste filer och kataloger ha rätt rättigheter. Korrekt rättighet är: 750 Enklaste sättet att få rätt rättighet på alla filer och kataloger är att göra följande: Öppna filhanteraren (Webmin->Webmin modules->File Manager) Högerklicka på den fil eller katalog du önskar ändra på och välj Properties->Change permissions Markera checkboxarna: User: read, Läs mer om Rättighet på filer och kataloger[…]

Felsökning av PHP-kod

Läs error_log som ni hittar via FileManager i katalogen: /home/[ert_domännamn]/logs/ Titta i loggfilen och försök förstå vad felet innebär. Oftast är det ganska enkelt. Vid mer kryptiska fel använd http://www.google.com för att få hjälp eller fråga Supporten. Varje felmeddelande innehåller datum, klockslag, IP-adress, felmeddelande, filnamn och radnummer för det inträffade felet. Exempel: ”File does not exist” – Läs mer om Felsökning av PHP-kod[…]

Lägg upp nytt mailkonto (användarkonto) eller vidarebefordra email

Logga in i Kontrollpanelen Gå till Virtualmin->Edit Users Klicka på Add a user to this server Skriv ett användarnamn Skriv användarens riktiga namn (valfritt) Skriv ett lösenord Ändra valet vid Password recovery address till Offsite address och fyll i en mailadress. Klicka på Create Om användaren vill att alla mail ska skickas vidare till en annan mailadress, så fyller du i det vid Mail forwarding Läs mer om Lägg upp nytt mailkonto (användarkonto) eller vidarebefordra email[…]

Radera mailkonto

Logga in i Kontrollpanelen. Gå till Edit Users. Klicka på den användare som ska tas bort. Klicka på Delete. Klicka på Delete now om det är korrekt användare som tas bort.

Skapa mailalias

Alias används när du vill ta emot mail för en specifik adress utan att ha en användare för den och skicka dem vidare till ett riktigt konto. T.ex. webmaster som skickas vidare till den personen som är webmaster. Logga in i Kontrollpanelen Gå till Edit Mail aliases Klicka på Add an alias to this domain Välj Yes, forward to Läs mer om Skapa mailalias[…]

Radera mailalias

Logga in i Kontrollpanelen Gå till Edit Mail aliases Klicka på det alias som ska tas bort Klicka på Delete Aliaset tas bort direkt. Ingen verifiering.

Skapa ”fånga alla”-alias

Ett ”fånga alla”-alias eller ”Catch all” används när du vill ta emot mail för alla adresser för din domän utan att ha en användare eller alias för dem och skicka dem vidare till ett riktigt konto. Detta påverkar inte de användare eller alias som läggs upp utan mail levereras som vanligt till dem. Notera: Om Läs mer om Skapa ”fånga alla”-alias[…]

Vidarebefordra info- och varningsmail för webbkontot

Under vissa omständigheter så kan systemet skicka ut info- eller varningsmail. Bland annat skickas det ut mail då utrymmet på webbkontot börjar ta slut. För ert webbkontot finns ett administrativt mailkonto som är domän@domän, t.ex. nettools.se@nettools.se För att logga in på det mailkontot så använder ni endast domännamnet som användarnamn, t.ex. nettools.se För att ni Läs mer om Vidarebefordra info- och varningsmail för webbkontot[…]

Lägg till lösenordsskyddad webbmapp/folder

Lösenordsskyddade mappar gör att du kan skydda utvalda delar av din webbplats från obehöriga. Vanliga användningsområden är administration, privata filer, etc. Kontrollera att mappen/foldern existerar. Om den ej finns, så skapa den via filhanteraren eller FTP Logga in till Kontrollpanelen Gå till Webmin Modules->Protected Web Directories Klicka på Add protection for a new directory Tryck på browse-knappen till höger Läs mer om Lägg till lösenordsskyddad webbmapp/folder[…]