Hoppa till innehåll

Lägg upp nytt mailkonto (användarkonto) eller vidarebefordra email

 • av

How Can We Help?

Du är här:
< Tillbaka
  1. Logga in i Kontrollpanelen
  2. Gå till Virtualmin->Edit Users
  3. Klicka på Add a user to this server
  4. Skriv ett användarnamn
  5. Skriv användarens riktiga namn (valfritt)
  6. Skriv ett lösenord
  7. Ändra valet vid Password recovery address till Offsite address och fyll i en mailadress.
  8. Klicka på Create

Om användaren vill att alla mail ska skickas vidare till en annan mailadress, så fyller du i det vid Mail forwarding settings.

  1. Avmarkera Deliver to this user normally
  2. Markera Yes, forward to addresses och fyll i emailadressen som mailen ska skickas till. Klicka helst även ur Yes, deliver to mailbox för att inte mailen även ska hamna på servern.
  3. Klicka på Create alternativt Save om du ändrar en befintlig användare
  4. Testa slutligen att vidarebefordringen fungerar genom att skicka ett mail till mailadressen och se att det kommer fram till rätt adress.