Hoppa till innehåll

Vidarebefordring av mail från en emailadress till en annan

 • av

How Can We Help?

Vidarebefordring av mail från en emailadress till en annan

Du är här:
< Tillbaka

Instruktion för att vidarebefordra mail från en emailadress (på ditt konto) till en annan (vilken som helst i världen).

 1. Logga in i Usermin (webbmailen)
 2. Välj menyn Mail->Filter and Forward Mail
 3. Klicka på Quick forwarding setup
 4. Ändra Email forwarding enabled? till Yes
 5. Fyll i emailadressen som mailen ska vidarebefordras till
 6. Tryck Save
 7. Testa slutligen att vidarebefordringen fungerar genom att skicka ett mail till mailadressen och se att det kommer fram till rätt adress.

Ändra en vidarebefordring:

 1. Logga in i Usermin (webbmailen)
 2. Välj menyn Mail->Filter and Forward Mail
 3. Klicka på regeln som gäller vidarebefordringen, dvs. texten always på raden som innehåller texten Forward to [emailadress]
 4. Ändra det du önskar ändra och spara alternativt radera.
 5. Testa slutligen att vidarebefordringen fungerar genom att skicka ett mail till mailadressen och se att det kommer fram till rätt adress.