Hoppa till innehåll

Roundcube – Problem och lösningar

  • av

How Can We Help?

Roundcube – Problem och lösningar

Du är här:
< Tillbaka

Problem: ”An error occured while saving” (vid spara utkast och när mail skickas)
Förklaring: Fel namn på foldrar, t.ex. fel casing (stora och små bokstäver)
Lösning: Gå till Personal Settings->Folders och skapa nya foldrar: ”Sent”, ”Drafts”
Flytta sedan eventuella mail som ligger i de felaktigt namngivna foldrarna och radera foldrarna.
Gå sedan till Personal settings->Special folders och koppla rätt alternativ till foldrarna.


Problem: ”Could not move the message” när mail ska raderas
Lösning: Skapa folder: ”Trash”
Gå sedan till Personal settings->Special folders och koppla rätt alternativ till foldern.